Pomiary

Przed przystąpieniem do prac konieczne jest przeprowadzenie pomiarów na budowie w celu zweryfikowania przyjętych wstępnych założeń projektowych. Nie rzadko zdarza się, że rzeczywistość różni się od planów, a to może skutkować nawet gruntownymi zmianami w projekcie.
Podczas etapów pomiarów weryfikujemy także plany instalacyjne z wymaganiami klienta od strony wizualnej. Klient może mieć swoje wymagania dotyczące rozmieszczenia punktów nawiewnych/wywiewnych np. z zachowaniem linii lub osi symetrii lamp oświetleniowych. Jeśli zmiany są możliwe to uwzględniamy je z zachowaniem głównych założeń warunków projektowych.
Jeśli wszystko jest jak trzeba przystępujemy do pracy.

projekt

miarka